Prawo rodzinne

Pomogliśmy wielu osobom przejść w możliwie najłagodniejszy dla nich sposób trudny okres rozpadu związku małżeńskiego, zapewniając im pełną obsługę prawną sprawy rozwodowej, sprawy o podział majątku, jak również reprezentując ich w trakcie ustalania wysokości alimentów i sposobu sprawowania opieki nad dziećmi.
Nasi Klienci powierzając nam najważniejsze, ponieważ dotyczące ich najbliższych, sprawy rodzinne, mogą liczyć nie tylko na fachową pomoc z naszej strony, ale również na pełne wsparcie oraz empatię, którą staramy się przejawiać prowadząc tego typu sprawy.