Prawo pracy

Prawo pracy to w gruncie rzeczy bardzo obszerna i skomplikowana dziedzina prawa, wymagająca nie tylko wiedzy teoretycznej ale przede wszystkim praktycznej. Szereg przepisów i orzeczeń Sądu Najwyższego powoduje, iż nierzadko nie jest łatwo znaleźć prawidłowe rozwiązanie. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie w prawie pracy zarówno od strony pracownika, jak i pracodawcy. Szereg procesów sądowych dał nam wiedzę, na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Sporządzamy i konsultujemy projekty umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich oraz umów o zachowaniu poufności. Kancelaria doradza w dziedzinie współpracy ze związkami zawodowymi i rozwiązywania sporów zbiorowych.

DYBEK Kancelaria Prawna posiada również bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przeciwko przedsiębiorstwom transportowym o zapłatę należności z tytułu podróży służbowej (ryczałt za nocleg, dieta).

Zakres pomocy prawnej obejmuje:

  • reprezentację w sporach sądowych z powództwa pracownika i pracodawcy;
  • analizę i przygotowywanie wewnętrznych dokumentów związanych z prawem pracy (regulaminy organizacyjne, pracy, wynagradzania, premiowania, itp.);
  • doradztwo przy rozwiązaniach gwarantujących prawidłowość zatrudnienia;
  • doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę;