Kredyty frankowe

DYBEK Kancelaria Prawna pomaga osobom, które zaciągnęły kredyty, w tym hipoteczne, związane z kursem waluty obcej – denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego (CHF) oraz innych walut (EUR, USD).

Analizujemy zawartą umowę pod kątem jej nieważności lub wystąpienia klauzul niedozwolonych (abuzywnych), a także pomagamy oszacować wysokość nadpłaty w spłaconych już ratach kredytu.

Następnie przedstawiamy strategię przedsądową i sądową oraz skutki konkretnych rozwiązań. Doradzamy w zakresie żądania ustalenia nieważności umowy lub usunięcia z niej klauzul niedozwolonych.

Pomoc prawna ma charakter kompleksowy, tj. do czasu prawomocnego zakończenia sprawy przed sądem.

Zakres pomocy prawnej obejmuje:

  • analizę i opiniowanie umów o kredyty bankowe;
  • kalkulację roszczeń w sprawach frankowych;
  • prowadzenie postepowań polubownych oraz przed Rzecznikiem Finansowym;
  • doradztwo w zakresie bieżących czynności dokonywanych z bankiem;
  • reprezentację w postępowaniach sądowych przeciwko bankom;
  • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych przeciwko bankom;